نایلون کبیر

تولیدکننده نایلون بسته بندی ، نایلون شیرینگ ، نایلون استرچ ، نایلون شناژ ، نایلون حبابدار ، کیسه نایلون حبابدار ، نوار خطر زرد رنگ و استرچ پالت بند در سراسر کشور در خدمت هموطنان عزیز میباشد.

خدمات ما

تولید کننده نایلون